วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วิธีทำกล่องไฟถ่ายรนูปด้วยวัสดุง่ายๆ ตอนที่ 2


ทั้งนี้เพราะดวงจิตยังมิได้รับความ‘รกฝนเพียงพอ จนจะทำการติดต่อกับวิญญาณโดยตรงได้ เหมือนอย่างเสนาบติที่ยังไม่ฉลาดพอที่จะทราบพระประสงค์หรือความเป็นไปอันแท้จริงของพระเจ้าแผ่นดินของตนหรือไม่สามารถจะทำการติดต่อกับพระเจ้าแม่นดินโดยตรงได้กิจการบ้านเมืองที่จะจัดไป ก็ทำไปแต่ในทางที่ตนเห็นว่าดืที่ลุด ซึ่งอาจไม่ตรงกับประคาสโนบายของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อใดดวงจิตติดต่อกับวิญญาณโดยตลอดแล้ว  กล่องไฟถ่ายรูปราคา ก็นับว่าดีเลิศ เหมือนหนึ่งเสนาบดีที่ได้มืโอกาสสนิทสนมกับองค์พระเจ้าแผ่นดินโดยตรง ลามารถจัดการให้ถูกตามพระประสงค์และประคาสโนบายของพระเจ้าแม่นดินได้ทุกประการเพราะฉะนั้นผลสำคัญอันเป็นผลสุดยอดของโยดี

ก็ดีอให้ดวงจิตเข้าไปติดต่อกับวิญญาณได้คำอธิบายในเรื่องดวงจิตกับวิญญาณที่ได้กล่าวว่าโดยพิสดารในบทนี้ยังไม่ถี่ถ้วน ยังไม่แจ่มแจ้งดีและยังจะมืปัญหาอีกหลายประการ แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่จะบรรยายถึงเรื่องดวงจิตกับวิญญาณให้ถี่ถ้วนแจ่มแจ้งและไม่มืปัญหาข้อโต้แย้งได้ ยิ่งพูดกันมากไปก็ยิ่งจะมืปัญหาโต้เถียงกันมากขั้นทุกทีและในการที่จะวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้นโดยละเอียด อาจเป็นการดีเกินความจำเป็นของเราในเวลานี้ ข้าพเจ้าจึงขอจบคำอธิบายเรื่องดวงจิตกับวิญญาณลงเพียงเท่านี้ก่อนและบางทีในวันหน้า  กล่องไฟไลท์บ็อกซ์ เราจะมืโอกาสพูดกันให้พิสดารยิ่งกว่านี้ได้บ้าง  ในทางพระพุทธศาลนาของเรา วิญญาณจิตและใจ เปีนอันเดียวกัน แต่แบ่งเป็น 3 ภาควิญญาณเป็นภาคต้น จิตเป็นที่ 2 และใจ คือมโน เป็นที่ 3 อนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนาของเรา แปลคำวิญญาณว่า ความรู้ คือ สิ่งต่างๆที่เป็นอายตนะภายนอก มากระทบอายตนะภายในนั้น ย่อมไปถึงวิญญาณก่อน คือ วิญญาณรู้ก่อนว่าเป็นอะไรฟิล์มถ่ายภาพเมื่อวิญญาณรู้แล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของภาคจิตที่จะไตร่ตรองวินิจฉัยเมื่อตกลงอย่างไร ใจ คือ มโนก็สั่งการต่อไปยกตัวอย่างง่ายๆ นัยน์ตาเห็นคนเดินทางมาคนหนึ่ง นัยน์ตารายงานเข้าไปภายในวิญญาณเป็นผู้รู้ว่าคนนั้น

คือ  ถ่ายรูปสินค้า คนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ล่งไปให้จิต จิตเป็นผู้ไตร่ตรองวินิจฉัยว่าควรทำอย่างไร ในที่สุดก็ตกลงให้ทักทายผู้นั้นคราวนี้เป็นหน้าที่ของใจคำว่า “หัวใจ-จิต-ใจ”ทั้ง 3 คำนี้ มาถึงเวลานี้เราใช้สับสนปะปนกันไปและเราเอาไปใช้เหมือนๆ เสียหมด แต่ข้าพเจ้าเคยสังเกตและรู้สึกว่า ผู้ตั้งคำเหล่านี้ทุก ๆ ภาษาต้องการให้ใช้ต่างกัน คือ หัวใจ หรือ แทํย หรือHeart ต้องการให้หมายถึงก้อนเนื้อที่อยู่ในหน้าอกเบื้องซ้ายมีหน้าที่ทำการสูบรดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย ในภาษาบาลืที่ใช้ว่า หทเยน ขลิเตนกาลํกตวา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่าDying of ล broken heart. (หัวใ9แตกตาย) มีอีกตำแหน่งหนึ่งที่แลดงให้เหินชัดว่าต้องการให้ใช้ผิดกัน คือในประโยคว่า  diy lightbox  หทํยมนญจโสกามหนตาบน ตาบยนติตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sorrows even great ones donot rack the heart and mind. (ความเศร้าโศกแม้จะใหญ่หลวงเพยงใด ก็ทำอันตรายแก่หัวใจและดวงใจ!บ่ได้)ตามอุทาหรณ์ที่ยกมานี้ แสดง'ให้เห็น'ว่าผู้บัญญ้ตคำ ด้องการใซ้หัวใจ หรือ หทํย หรือ Heart ให้หมายถึงเครื่องสูบโลหิตเท่านั้น ส่วนจิตกับใจนั้น คงเปีนธรรมชาติอีกอันหนึ่ง ซึ่งอยู่บนลมองไม่ได้อยู่ที่หน้าอกและจิตกับใจนั้นเป็นอันเดืยวกันแต่มีหน้าที่สองอย่าง คือ จิต (จิต0ต หรอ Thought) นั้นใช้สำหรับคิด แต่ส่วนใจ (บโน หรอ Mind) นั้น สำหรับบงการ คือ สั่งบังคับร่างกายส่วนอื่นๆ


กล่องไฟถ่ายรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น